Turkcha Lug‘at


so‘zmaʼnosi
denemesinov
filmplyonka
rica ederimmarhamat
havacıuchuvchi
batırmakbotirmoq
yenetektalant
vicdandiyonat
inato‘jarlik
isimism
safhadavr
ayazayoz
faaliyetfaoliyat
geneyana
rahat etmekhuzur qilmoq
kaymaktoyib ketmoq