turk tilida öteki nima degani? | Turkcha Lug‘at


turkcha "öteki" so‘zining 2 ta o‘zbekcha muqobili topildi.

öteki
boshqa
narigi