turk tilida mesaî nima degani? | Turkcha Lug‘at


turkcha "mesaî" so‘zining 3 ta o‘zbekcha muqobili topildi.

mesaî
harakat
ish
mehnat