turk tilida sahife nima degani? | Turkcha Lug‘at


turkcha "sahife" so‘zining 2 ta o‘zbekcha muqobili topildi.

sahife
bet
sahifa