turk tilida selahiyet nima degani? | Turkcha Lug‘at


turkcha "selahiyet" so‘zining 1 ta o‘zbekcha muqobili topildi.

selahiyet
salohiyat