turk tilida sorumluluk nima degani? | Turkcha Lug‘at


turkcha "sorumluluk" so‘zining 2 ta o‘zbekcha muqobili topildi.

sorumluluk
javobgarlik
mas‘uliyat