turk tilida harakat qanday aytiladi? - Turkcha Lug‘at


so‘zmaʼnosi
eylemharakat
hareketharakat
mesaîharakat