turk tilida ozodlik qanday aytiladi? - Turkcha Lug‘at


so‘zmaʼnosi
özgürlükozodlik
serbestlikozodlik