turk tilida posilka qanday aytiladi? - Turkcha Lug‘at


so‘zmaʼnosi
koliposilka
paketposilka