turk tilida qalbsiz qanday aytiladi? - Turkcha Lug‘at


so‘zmaʼnosi
kalpsizqalbsiz