turk tilida shafqat qanday aytiladi? - Turkcha Lug‘at


so‘zmaʼnosi
acımashafqat
şefkatshafqat