turk tilida yodaki qanday aytiladi? - Turkcha Lug‘at


so‘zmaʼnosi
ezberyodaki
ezberdenyodaki
ezbereyodaki